[obrazek z logo Hurda]
[ Chiński (Uproszczony) | Chiński (Tradycyjny) | Holenderski | Angielski | Esperanto | Hebrajski | Włoski | Polski | Hiszpański ]
Co nowego
 
Zmiany (ChangeLog)

GNU Hurd
 
Dokumentacja
Instalacja
Zasięganie Pomocy
Kod Źródłowy
Tworzenie
Historia
 
GNU Mach
 
Dokumentacja
Instalacja
Kod Źródłowy
 
MiG
 
Kod Źródłowy
 
Podobne Projekty


Spis Treści


Hurd: Wprowadzenie

GNU Hurd to odpowiednik jądra Uniksowego z projektu GNU. Hurd jest zbiorem serwerów które są uruchamiane na mikrokernelu Mach implementując systemy plików, protokoły sieciowe, kontrolę dostępu do plików oraz inne podstawowe funkcje które musi spełniać jądro Uniksowe i podobne mu jądra (jak np. Linux).

Hurd może być w tym momencie uruchamiany tylko na maszynach IA32. W przyszłości powinien zostać (i napewno zostanie) przystosowany do innych mikrokerneli oraz platform sprzętowych.

Zalety Hurda

Hurd nie jest (jak narazie) najbardziej zaawansowanym jądrem znanym rodzajowi ludzkiemu, ale posiada cały wachlarz konkurencyjnych własności:
jest to wolne oprogramowanie
Każdy może go używać, dokonywać zmian i rozprowadzać zgodnie z zasadami Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL).
jest kompatybilny
Hurd zawiera znane i lubiane środowisko programistyczne i użytkownika. Pod wszystkimi względami jest nowoczesnym jądrem Uniksowym odpowiednim do każdego zastosowania. Wykorzystuje bibliotekę GNU C, której rozwój jest ściśle związany ze standardami takimi jak ANSI/ISO, BSD, POSIX, Single Unix, SVID, lub X/Open.
stworzony aby przetrwać
W przeciwieństwie do innych popularnych jąder systemów, Hurd opiera się na solidnej, zorientowanej obiektowo strukturze która pozwoli na rozbudowę bez konieczności zmiany założeń projektu. Struktura ta umożliwi Hurdowi przejście poważnych zmian projektowych i modyfikacji bez ryzyka przepisywania kodu lub rezygnacji z tego co już jest.
jest skalowalny
Implementacja Hurda jest wielowątkowa od podstaw co pozwala mu osiągać najlepsze wyniki zarówno na maszynach jedno- jak i wieloprocesorowych (SMP). Interfejsy (API) Hurda zostały zaprojektowane z myślą o działaniu w trybie "przezroczystych" klastrów sieciowych (collectives) - w tym momencie nie jest to jeszcze możliwe ze względu na braki implementacyjne.
jest rozszerzalny
Hurd jest atrakcyjną platformą dla chcących nauczyć się programowania (hackowania) systemowego w jądrze i tych którzy pragną zrealizować nowatorskie pomysły w technologii jądra. Każdy element systemu został stworzony tak aby łatwo było go zmodyfikować i ulepszyć.
jest stabilny
Nowe komponenty jądra Hurd mogą być dodawane i sprawdzane bez resetowania maszyny (nawet za sprawą przypadku) i przy pełnym zachowaniu ciągłości działania systemu. Uruchomienie własnego modułu nie wpływa na innych użytkowników, a co za tym idzie nie wymaga specjalnych uprawnień systemowych. Bezpieczeństwo mechanizmu rozszerzeń jądra wynika z założeń projektu: niemożliwe jest dokonanie zmiany która wpłynie na środowisko innego użytkownika, chyba że użytkownik ten autoryzuje taką zmianę lub dokona jej administrator systemu.
działa
Hurd jest rzeczywistym oprogramowaniem które istnieje w Tym Momencie. Nie jest ani projektem badawczym, ani planowanym przedsięwzięciem. Nie będziesz musiał czekać żeby zacząć go używać i ulepszać.

Co to znaczy Hurd

Według Thomasa Bushnella z BSG - głównego projektanta GNU Hurd:
`Hurd' to skrót od `Hird of Unix-Replacing Daemons' (Hird serwerów zamiennych Uniksa), gdzie `Hird', z kolei, to skrót oznaczjący `Hurd of Interfaces Representing Depth' (Hurd interfejsów reprezentujących zagnieżdżenie). Jak widać jest to pierwsze oprogramowanie nazwane za pomocą wzajemnie rekursywnych skrótów literowych.

Stan projektu

Hurd, razem z mikrokernelem GNU Mach, bibliotekami GNU C i wszystkimi innymi programami należącymi lub nie do projektu GNU, które znajdują się w systemie GNU, udostępniają już dziś w większości kompletny i zdatny do użycia system operacyjny. Nie jest on może jeszcze w tym momencie gotowy do wykorzystania produkcyjnego jako że zawiera wiele drobnych błędów i ze względu na braki w implementacji. Jakkolwiek jest dobrą podstawą do dalszego rozwoju i użytkowania do zastosowań o mniejszych priorytetach.

System GNU (nazywany GNU/Hurd) jest całkowicie spójny (możliwe jest skompilowanie wszystkich jego części wyłącznie za pomocą narzędzi z projektu GNU). Wiele sesji Hurda może być uruchomionych równolegle. Możliwe jest również debugowanie nawet podstawowych serwerów jednej z nich za pomocą gdb uruchomionego wewnątrz innej instancji Hurda. System okienkowy X i korzystające z niego programy czy zaawansowane aplikacje serwerowe takie jak serwer www Apache mogą z powodzeniem działać w systemie GNU.

Negatywną cechą jest zdecydowanie to że obsługa urządzeń znakowych (takich karty dźwiękowe) i innego sprzętu nie została jeszcze w większości dodana. Mimo, że dostępny jest interfejs POSIX-owy, niektóre z dodatkowych możliwości, takie jak pamięć dzielona POSIX oraz semafory, są jeszcze w stanie rozwoju.

Wszystko to odnosi się do aktualnej wersji rozwojowej a nie do ostatniego wydania (0.2). Dla wszystkich zainteresowanych zalecane jest wypróbowanie ostatniej wersji rozwojowej (development) i oczywiście wysyłanie uwag do twórców Hurda.


[ Chiński (Uproszczony) | Chiński (Tradycyjny) | Holenderski | Angielski | Esperanto | Hebrajski | Włoski | Polski | Hiszpański ]